Being the thoughts and writings of one Gustaf Erikson; father, homeowner, technologist.

Daily observations, more or less

Tuesday, 2006-02-21


Observations

Isobel:

I hela mitt liv har jag sett till att hålla mig väl med it-supporten. När en it-supportperson hjälper dig extra, ge honom eller henne en flaska rött. Genom denna metod, samt ett inte oävet användade av förnedrande könstaktiker som att lägga huvudet på sned och se söt och lite korkad ut (nej, ni behöver inte säga att det ligger för mig, jag vet det så väl) har jag alltid klarat sånt här utan att egentligen behöva förstå något.

 

Submit a comment

Please enter comments as plain text only; HTML is not supported. Submitting an URL is optional.

Comments are moderated and may not appear immediately.

Comments are closed for this story.